Wat doet de oudercommissie?

Als lid van de oudercommissie:
– Overlegd u met bemiddelingsmedewerkster of directie van het gastouderbure
au (ongeveer 4 à 5 keer per jaar);
– Adviseert u gevraagd en ongevraagd het gastouderbureau;
– Onderhoudt u contacten met andere ouders;
– Bevordert u de betrokkenheid van ouders bij het gastouderbureau, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen te organiseren;
– Fungeren als aanspreekpunt voor ouders;

mail

 

Contact gegevens oudercommissie:
oudercommissie@gobvoeljethuis.nl

 

 

De leden van de oudercommissie:
Voor de mensen die het gezicht achter onze oudercommissie nog niet kennen willen wij u even voorstellen: 

Ik 20160112_091643ben Lise Schakel. Samen met mijn partner zijn wij trotse ouders van onze zoon Jesse. Ik werk parttime bij Crosscover Counsultancy in Leeuwarden. 2 dagen in de week gaat Jesse naar gastouder Jennifer, waar hij het erg naar zijn zin heeft. Ik heb me opgegeven voor de oudercommissie om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de opvang bij de gastouders. Ik hoop dat andere ouders hun ervaring en suggesties met ons willen delen, zodat we met zijn allen kunnen bijdrage aan een veilige maar vooral een fijne plek waar de kinderen zich thuis voelen.

 

 

 

Graag stel ik me voor als lid van de oudercommissie. Mijn naam is Hiltsje Priem en sinds 10 jaar woonachtig in Bolsward. Getrouwd met Marcel en trotse Mem van Jelte (10 jahiltsjear) en Ine (6 jaar).  Na het afronden van mijn studie aan de Hogere Hotelschool ben ik als manager werkzaam geweest bij diverse organisaties. Op dit moment werk ik bij Wetterskip Fryslan als leidinggevende van de ondersteunende diensten. Naast
mijn werk ben ik lid van de Raad van Toezicht van CBS De Bron in Bolsward.
Werken is mijn passie, maar dat gaat alleen als je je geen zorgen hoeft te maken over je kinderen. Na slechte ervaring met de crèche en BSO kwamen we 7 jaar geleden in contact met onze huidige gastouder. Voor onze kinderen is hun gastouder hun tweede thuis, een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn.  Ik wil me graag samen met de andere twee leden  van de oudercommissie inzetten voor een goeie verbinding tussen de vraagouders en het management van Gastouderbureau Voel je Thuis.

 

Bauke Dam
Om betrokken te zijn met de gastouder en vooral ook het gastouderbureau, heb ik mij kandidaat gesteld voor de Oudercommissie van het bureau. Aangezien niet alleen scimg_0734hool, maar ook in ons geval de gastouder een belangrijk onderdeel vormt van de opvoeding van ons kind. En waarschijnlijk ook in het leven van uw kind. Daarom vind ik het belangrijk dat de ouders niet alleen in nauw contact staan met de gastouder, maar ook het gastouderbureau. Deze driehoek moet namelijk de meest gewenste situatie verzorgen voor uw kind bij de gastouder. Een Oudercommissie speelt dan ook een belangrijke rol om de wensen en identiteit van ouders te vertalen.  Verder ben ik werkzaam als planner bij Omrin Bedrijfsafval. En in mijn vrije tijd mag ik graag volleyballen. Ook ben ik de afgelopen jaren bestuurslid geweest van het Heamiel Comité

 

 

Wij zoeken nog nieuwe leden!

De oudercommissie van Gastouderbureau Voel je Thuis bestaat momenteel uit drie leden. Er kunnen minimaal twee & maximaal zeven leden deelnemen aan de oudercommissie. Wilt u graag meedenken? Neem dan direct contact met ons op. Wij wachten op u!