Voel Je Thuis
Gastouderbureau Voel je Thuis is opgericht in 2015 met als doel de belangen van de (vraag)ouders en gastouder helder en inzichtelijk te maken.

Wij zijn voor ons zelf begonnen omdat wij de betrokkenheid en het persoonlijke contact misten. Ons bureau staat voor persoonlijke betrokkenheid zowel voor de vraagouder als voor de gastouder waarin het kind centraal staat. Door persoonlijk contact en een goede interactie tussen (vraag)ouder en bureau kunnen we bij het wisselen van bijvoorbeeld inkomen en/of opvanguren dit tijdig aanpassen in relatie naar gastouder en belastingdienst.

En met wij bedoel ik: Rinze Bootsma. Ik ben zelf eigenaar van een administratiekantoor aan de Snekerpoort 9 te Bolsward. Vanuit mijn werkzaamheden loop ik vaak tegen problemen en onduidelijkheden aan met een groot lichaam als de belastingdienst. En omdat mijn vrouw, die al sinds 2007 als gastouder werkzaam is, ook steeds vaker tegen vragen, onduidelijkheden en onverklaarbare kostenberekeningen bij haar gastouderbureau aanliep ben ik gaan onderzoeken of ik niet zelf een gastouderbureau kon gaan beginnen. En met succes. Ook voor u.

Wij hanteren vaste tarieven voor (vraag)ouder en gastouder.  Klik hier voor onze tarieven.
Mijn medewerkers zijn pedagogisch geschoold en/of zijn zelf gastouder of vraagouder. Ze zijn
 opgeleid tot bemiddelingsmedewerkster en staan samen met mij klaar voor u om het gewenste persoonlijke contact te kunnen bieden en om de jaarlijks wettelijke controles en werkzaamheden te kunnen uitoefenen bij (vraag)ouder en gastouder en te bemiddelen bij het zoeken voor u als (vraag)ouder naar een geschikte gastouder.
Tevens staan we als administratiekantoor natuurlijk ook klaar om uw vragen als (vraag)ouder of administratie als gastouder te verzorgen.

Tot slot hebben we gekozen voor een goed en gemakkelijk hanteerbaar urenregistratiesysteem en een website die naar wij hopen toegankelijk is, genoeg informatie, tips en wetenswaardigheden bevat. Ook geven wij de ruimte aan de gastouder om zich voor te stellen via onze site.
Kortom een site en bureau waar u zich thuis voelt.

Vraagt u zich af wat een gastouderbureau voor u betekend? Hieronder enkele punten die ons gastouderbureau doet:

• het aanmelden van gastouders;Getekende kinderen 5 8476917_s[1]
• bemiddelen tussen ouders en gastouders;
• het verzorgen van het maandelijkse betalingsverkeer tussen de ouders en de gastouder;
• contacten onderhouden met de GGD en de belastingdienst;
• het verzorgen van de jaaropgaven, voor zowel de gastouder als de ouders;
• tweemaal per jaar een huisbezoek aan de gastouder;
• organiseren EHBO-herhalingscursus voor gastouders;
• jaarlijkse evaluatie met de ouders;
• aanpassen voorschotfacturen en toezien op correcte naleving hiervan;
• detailadministratie aanleveren voor belastingdienst (per kind specificeren of het om dagopvang gaat, buitenschoolse opvang, welke periode, hoeveel uur etc);
• documenteren stukken;
• telefonisch bereikbaarheid, dagelijks van 8.00 uur tot 17.30 uur;
• indien gewenst: het zoeken naar een vervangende gastouder.