Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Algemene voorwaarden

Klik hierboven om de Algemene Voorwaarden in te zien.


klachtenregeling GOB Voel je Thuis 09-05-2016

De klachten regeling

Klik hierboven om de interne en externe klachten regeling in te zien.


De oudercommissie GOB Voel je Thuis 09-05-2016

regelement Oudercommis Gob

Klik hierboven om het reglement oudercommissie van ons gastouderbureau te zien.


Pedagogisch Beleidsplan Voel je Thuis 2017

Download hier ons Pedagogisch Beleidsplan van GOB Voel Je Thuis.
Hierin staat de onze visie vermeld over de omgang met kinderen. Wij staan hier met al onze gastouders achter en het is dus belangrijk voor u als vraagouder, hier ook achter  te staan.


Ongevallen-registratieformulier
Klik hierboven op de link om het ongevallen-registratieformulier te openen.
Vul dit formulier in en stuur het getekend op naar GOB Voel Je Thuis via ons postadres of emailadres.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang juli 2013 en GOB Voel je Thuis
Klik hierboven op de link voor het protocol kindermishandeling.

Handleiding-voor-de-Meldcode 2015
Klik hierboven voor de handleiding aangaande de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 


protocol wiegedood
Klik hierboven op de link om het protocol wiegedood te openen.