Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Klik hierboven om de Algemene Voorwaarden in te zien.


Klachtenregeling GOB Voel je Thuis 19-03-2019

Klik hierboven om de interne en externe klachten regeling in te zien.


De oudercommissie GOB Voel je Thuis 14-06-2017

Klik hierboven om het reglement oudercommissie van ons gastouderbureau te zien.


Pedagogisch Beleidsplan Voel je Thuis 2020

Download hier ons Pedagogisch Beleidsplan van GOB Voel Je Thuis.
Hierin staat de onze visie vermeld over de omgang met kinderen. Wij staan hier met al onze gastouders achter en het is dus belangrijk voor u als vraagouder, hier ook achter  te staan.


Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Klik hierboven op de link om het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang te openen.


Ongevallen-registratieformulier

Klik hierboven op de link om het ongevallen-registratieformulier te openen.
Vul dit formulier in en stuur het getekend op naar GOB Voel Je Thuis via ons postadres of emailadres.


Protocol wiegedood

Klik hierboven op de link om het protocol wiegedood te openen.


 

Inspectierapporten

Om alle inspectierapporten GGD van het gastouderbureau Voel je Thuis te bekijken, klik hier.


Om de inspectierapporten van onze aangesloten gastouders te bekijken, klik hier.