Werkwijze nieuwe gastouder

Home > Werkwijze nieuwe gastouder

Inschrijven als gastouder bij gastouderbureau Voel je Thuis kan door middel van een telefoontje of via de mail en dan maken we graag met u een persoonlijke, vrijblijvende afspraak.

Voor startende gastouders geldt:
Het gastouderbureau zal een kopie maken van alle benodigde papieren en zal daarna een aanvraag richting de gemeente doen voor het inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Voordat u een registratienummer ontvangt zal er iemand van de GGD bij u thuis langs komen om te kijken of u voldoet aan de verplichte voorwaarden. Ook zullen zij u een aantal vragen stellen hoe u zult handelen in bepaalde situaties.
Als alles akkoord is ontvangt u een LRKP nummer en kan de opvang van start gaan.
Zonder actieve koppeling mag u 4 maanden geregistreerd staan in het LRKP daarna zult u weer uitgeschreven worden.
Zodra u beschikt over een LRKP registratie kunnen wij op zoek gaan voor u naar een geschikt vraagouder gezin.
Wanneer, na een kennismaking tussen u en de vraagouder, beide partijen positief zijn, wordt er een afspraak gemaakt voor het tekenen van de contracten. Tijdens de contractondertekening zal ook het koppelingsformulier ingevuld worden, hierop komen de afspraken te staan die onderling tussen de gastouder en vraagouder zijn afgesproken.
Het koppelingsformulier wordt ondertekend door zowel u, de vraagouder als het gastouderbureau.
Ongeveer 2-3 maanden nadat de opvang van start is gegaan zal de bemiddelingsmedewerkster contact met u opnemen voor de start evaluatie. Hierin wordt in het kort besproken hoe de opvang verloopt.
Daarna komen we jaarlijks langs voor een evaluatie over het welbevinden van uw gastkind(eren).

Overstappen
Overstappen van gastouderbureau? Wij maken het heel gemakkelijk voor je.
Als je wilt overstappen omdat je voordeliger uit wilt zijn, van meer service wilt genieten of om welke reden dan ook; wij kunnen het van a tot z voor je regelen.
Van het verzorgen van de opzegbrief tot en met het regelen van je kinderopvangtoeslag, uiteraard met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Je bent van harte welkom bij ons op kantoor of we komen naar je toe om het te regelen. We doen niets zonder dat je volledig op de hoogte bent van wat we doen en waarom. Wij vinden ook dat er geen enkele actie moet plaatsvinden, voordat je er voor de volle 100% achter staat. Vul je gegevens in via de website onder het kopje aanmelden vraagouder of aanmelden gastouder of stuur een e-mail naar info@gobvoeljethuis.nl Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken.

Urenregistratie
De urenregistratie wordt online door de gastouder bijgehouden. Aan het einde van de maand zal de gastouder de uren wegzetten en zal de vraagouder via de mail een bericht krijgen dat de uren klaar staan ter controle. De vraagouder logt in via de login button en controleert de uren.
Indien akkoord kan dit aangeklikt worden en worden de uren doorgestuurd naar het gastouderbureau.
Hier wordt dan de factuur opgemaakt welke zowel de gastouder als de vraagouder via de mail ontvangen.
Rond de 7e van de maand zal er bij de vraagouder geïncasseerd worden. En rond de 10e zal de gastouder uitbetaald worden.

Mochten de uren niet akkoord zijn, kan de vraagouder niet akkoord aanklikken en de reden erbij zetten. Deze wordt dan retour gestuurd naar de gastouder en deze kan de uren dan aanpassen.
Wat erg belangrijk is, is dat de uren in ieder geval vóór de 5e van de nieuwe maand akkoord moeten zijn gegeven. Dit om de gastouder op tijd uit te kunnen betalen.